Chúng tôi có thể nâng cấp hầu hết các loại thẻ ngân hàng nhựa đang được phát hành tại Việt Nam.

Đối với 1 số thẻ được phát hành ngoài lãnh thổ Việt Nam bạn có thể liên hệ với bộ phận CSKH để kiểm tra độ tương thích.

Đừng lo nếu bạn đã thanh toán nhưng thẻ không thể nâng cấp, chúng tôi sẽ hoàn tiền mà không phát sinh bất cứ phụ phí nào.