ICOCUS cung cấp dịch vụ nâng cấp phôi thẻ, mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng thẻ vẫn do ngân hàng phát hành thẻ của bạn quản lý.

Hãy chủ động khóa thẻ và liên lạc ngay với ngân hàng phát hành thẻ và cung cấp thông tin của bạn – chủ thẻ để ngân hàng hỗ trợ giải quyết.