! Thẻ phôi thép do ICOCUS nâng cấp có thể hoạt động được trong máy ATM và máy cà thẻ, tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng thẻ phôi thép nặng hơn thẻ nhựa truyền thống nên một số trụ ATM thế hệ cũ con lăn ở khay đọc thẻ không đủ lực đẩy thẻ dẫn đến dễ bị kẹt thẻ khi lấy thẻ ra.

ICOCUS khuyến khích chỉ sử dụng thẻ tại các trụ ATM thế hệ mới và có khay đọc thẻ hở (vẫn có thể nhìn thấy thẻ) để có thể lấy thẻ ra thủ công khi con lăn hoạt động không ổn định.

Trong trường hợp thẻ của bạn bị kẹt trong trụ ATM, hãy liên hệ ngay với chi nhánh quản lý trụ ATM được dán trên trụ để được hỗ trợ.