! Sau quá trình nâng cấp, thẻ phôi thép mới sẽ được di chuyển chip EMV và dải băng từ thẻ phôi nhựa của bạn vì thế vẫn sử dụng hoàn toàn bình thường.

Chỉ riêng với tính năng thanh toán không tiếp xúc (contactless) trên thẻ phôi thép mới sẽ không hoạt động.