! Thẻ phôi thép được chấp nhận ở tất cả mọi nơi chấp nhận thẻ ngân hàng nhựa truyền thống trên toàn thế giới.