CÓ CẬP NHẬT MỚI TRÊN ĐƠN HÀNG CỦA BAN

ICOCUS sẽ gửi các cập nhật về đơn hàng và bản duyệt thiết kế trước khi tiến hành sản xuất thẻ.

Hãy nhấp vào nút "Gửi cập nhật cho tôi" và đồng ý nhận tin nhắn từ ICOCUS nhé ❤️ Bỏ qua nếu bạn đã thực hiện trước đó.
Bỏ qua nếu bạn đã thực hiện trước đó.