Chúng tôi chỉ mất tối đa 1 ngày làm việc để sản xuất thẻ kể từ khi bạn xác nhận mẫu thiết kế.

Ngay sau khi nhận được thẻ phôi nhựa của bạn chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp (chuyển đổi chip EMV và dải từ) và vận chuyển ngay đến tay bạn.