Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết cách di chuyển chip EMV từ thẻ phôi nhựa sang thẻ phôi thép để bạn có thể tự thực hiện.

Riêng đối với dải băng từ, cần thiết bị chuyên dụng để di chuyển sang thẻ phôi thép vì thế bạn sẽ không thể tự thực hiện, nhưng đừng lo lắng, chip EMV vẫn được đánh giá có độ bảo mật cao hơn và được ưu tiên sử dụng với hầu hết các thiết bị hiện tại đang phát hành tại Việt Nam (máy cà thẻ, trụ ATM.