Không sao cả! ICOCUS cung cấp bộ sưu tập thiết kế siêu to khổng lồ với hàng ngàn thiết kế sẵn, ngoài ra bạn hoàn toàn có thể yêu cầu chỉnh sửa thêm trên thiết kế sẵn khi chưa vừa ý hoặc yêu cầu ICOCUS thiết kế riêng theo ý tưởng của bạn.

ICOCUS sẽ luôn luôn miễn phí chi phí thiết kế vì vậy đừng ngần ngại liên hệ để gửi ý tưởng của bạn.