Kích thước: 85.60 mm × 53.98 mm (Tương đương thẻ nhựa truyền thống)

Trọng lượng: 27 grams (Nặng hơn 20grams sô với thẻ nhựa truyền thống)

Độ dày: 0.8mm (Tương đương thẻ nhựa truyền thống)