Vì đó là thẻ của bạn, thể hiện phong cách và thương hiệu cá nhân của riêng bạn nên bạn hoàn toàn có thể yêu cầu ICOCUS thiết kế nó theo bất cứ cách nào bạn muốn, từ màu thẻ, hiệu ứng bề mặt cho đến thiết kế và thông tin hiển thị trên thẻ.

Một khi bạn có yêu cầu, ICOCUS sẽ thực hiện nó.