Có! An toàn tài chính của bạn luôn là ưu tiên hàng đầu của ICOCUS!

Chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng tạm khóa thẻ của mình trước khi chuyển giao thẻ cho chúng tôi để thực hiện quá trình nâng cấp thẻ một cách an toàn nhất, ngoài ra quy trình nâng cấp thẻ của chúng tôi chỉ đơn giản là di chuyển dải từ và chip EMV trên phôi thẻ nhựa của bạn sang phôi thẻ thép đã được sản xuất theo yêu cầu của bạn hoàn toàn không tác động đến thông tin và dữ liệu thẻ.

ICOCUS cam kết tuyệt đối không lưu trữ và hướng dẫn khách hàng áp dụng quy trình bảo mật dữ liệu thẻ cá nhân trong quá trình nâng cấp thẻ.