ICOCUS cung cấp dịch vụ nâng cấp thẻ ngân hàng phôi nhựa thành thẻ phôi thép sang trọng được cá nhân hóa cho mỗi khách hàng bằng khắc laser thiết kế và thông tin (tùy theo nhu cầu) lên thẻ. Xin quý khách lưu ý, ICOCUS không phải là ngân hàng hay tổ chức tín dụng.