Upload hình

Lưu ý tự upload hình ảnh

Định dạng file: .PNG, .JPEG, .JPG, .SVG

Để khắc laser ra kết quả tốt và chính xác nhất, khách hàng ưu tiên sử dụng:
- Vector hoặc hình ảnh không nền (hoặc đã tách nền)
- Đơn sắc
- Kích thước > 1000 pixel.

Đối với hình ảnh chưa xử lý nền hoặc nhiều có nhiều sắc kết quả xem trước tại đây có thể sẽ không đúng với thực tế. Team thiết kế sẽ tiến hành xử lý nền và vẽ lại dưới dạng vector và gửi bản xem trước kết quả khắc thực tế sau khi khách hàng tạo đơn.

Chưa chọn file
Lưu ý: Đối với hình ảnh tự upload chưa tách nền hoặc nhiều màu sắc kết quả xem trước tại đây có thể sẽ không đúng với thực tế. Team thiết kế sẽ tiến hành tách nền và vẽ lại dựa trên hình ảnh khách hàng upload và gửi bản xem trước kết quả khắc thực tế sau khi khách hàng tạo đơn.
Hình ảnh