Không! Chúng tôi có chính sách vận chuyển miễn phí cho đơn hàng trên toàn quốc.