Có! ICOCUS ưu tiên sử dụng dịch vụ vận chuyển uy tín, ngoài ra khách hàng có thể yêu cầu xác minh bằng CMND khi nhận hàng hoặc chỉ định đơn vị vận chuyển mà mình mong muốn.